KIẾN TẠO MỘT THẾ GIỚI MỚI
VÀ TỐT ĐẸP HƠN!
Công nghệ nano xanh & sạch thi công xây dựng đường giao thông và hạ tầng đô thị, tiết kiệm từ 30% - 45% kinh phí xây dựng! Đường giao thông
KIẾN TẠO MỘT THẾ GIỚI MỚI
VÀ TỐT ĐẸP HƠN!
Gạch nano TROY & nhà Vật liệu xây dựng nano mới hiện đại nhất thế giới. Các thỏi gạch được sản xuất ngay tại công trường, và công nghệ xây nhà “Chỉ cần lắp ráp vào”!
KIẾN TẠO MỘT THẾ GIỚI MỚI
VÀ TỐT ĐẸP HƠN!
Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học ứng dụng công nghệ cao phát triển nông nghiệp, xử lý cải tạo làm hồi sinh đất, tiết kiệm nước và tái tạo mùn cho đất, gia tăng năng suất cây trồng
KIẾN TẠO MỘT THẾ GIỚI MỚI
VÀ TỐT ĐẸP HƠN!
Công nghệ môi trường Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường trong đất và nước, xử lý tràn dầu, khai thác mỏ công nghiệp, nông nghiệp, xử lý vi khuẩn, khử mùi hôi trong không khí
Môi trường xanh của bạn trong một thùngChất Ổn Định Sinh Học Bio Aqua Plus (BAqP)
Đường sá của bạn trong một thùngChất Ổn Định Đất RP Supreme (HD), RP Plus (RPP) và RBond (RB)
Gạch xây nhà của bạn trong một thùngChất Ổn Định Đất RP Clay Brick Stabiliser (CBS)
Môi trường sạch của bạn trong một thùngChất Ổn Định Môi Trường Aqua Concentrate (AqC)

Công nghệ nano TROY

TROY International – Công ty TNHH Quốc tế TROY là doanh nghiệp khoa học & công nghệ đóng trên địa bàn quốc gia Việt Nam, là nhà ứng dụng chuyển giao công nghệ vật liệu xây dựng nano mới – Công nghệ nano ổn định đất; Công nghệ ổn định môi trường xử lý ô nhiễm nước & sự cố tràn dầu; Công nghệ sinh học trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

TROY cập nhật hàng ngày

Những công trình đã ứng dụng

Menu
error: Content is protected !!