CHẤT ỔN ĐỊNH SINH HỌC BIO AQUA PLUS

Kết Quả Thu Được Đối Với Cây Lạc

Kết quả thu được khi sử dụng Công nghệ sinh học Nano TROY như sau:

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia tăng mao mạch vận chuyển nước và chất dinh dưỡng;

Tăng khả năng chống hạn;

Không còn hiện tượng thiếu hụt vi lượng;

Tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng trước sự tấn công của côn trùng có hại;

Giảm phân bón hóa học, vì nó làm tăng khả năng tận dụng phân bón, đặc biệt là phốt pho;

Giảm thuốc trừ sâu, cải thiện hệ thống miễn dịch;

Phòng, chống hiện tượng đất kiệt;

Tăng hoạt động quang hợp do sử dụng năng lượng ánh sáng tốt hơn;

Tăng chiều dài của nang chứa hạt;

Tăng số lượng hạt trên mỗi quả lạc;

Tăng hàm lượng dầu của hạt lạc;

Tăng trưởng lớn nhất và nhanh nhất;

Cải thiện khả năng chịu nhiệt;

Tăng khả năng chịu nóng.

Các thử nghiệm trên cây bị bệnh cho thấy các tác dụng phòng ngừa sau:

Tăng khả năng chống lại các bệnh do vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn solanacearum (tác nhân gây bệnh héo xanh).

Giảm mạnh tất cả các bệnh nhiễm nấm Cercospora spp. (gây bệnh đốm lá), Aspergillus spp. (loại nấm phổ biến tồn tại trên nông sản trong giai đoạn bảo quản. Tỷ lệ hạt giống đậu nhiễm nấm Aspergillus spp. cao hơn hẳn so với các loại nấm khác và làm ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của hạt), Rhizopus spp. (gây bệnh thối nhũn).

Trong trường hợp có sự hiện diện của côn trùng (Aphis Craccivora (côn trùng trong họ Aphididae), Tenebrioides Mauritanicus (một loài bọ cánh cứng), Tinea Granella), các cây đã được xử lý bị tấn công ít hơn nhiều và có đủ chất đối kháng để ngăn ngừa thiệt hại đáng kể cho vụ thu hoạch.

GHI CHÚ:

Việc thâm canh đất có cùng hiện tượng bị mỏi, dẫn đến việc tăng cường sử dụng phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu nhưng cây trồng lại có năng suất thấp hơn về số lượng và chất lượng. Vấn đề này có thể được giải quyết hoặc ít nhất là hạn chế được những mặt tiêu cực của nó trong việc quản lý các vùng thâm canh với việc bổ sung ít nhất 2 tấn (chất dạng khô) trên mỗi khu vực 1 ha, được xử lý sinh học thích đáng và rất trưởng thành (đất đã trải qua các giai đoạn phát triển chính và trở nên tương đối ổn định, đặc biệt là đến mức mà sự kết hợp của chất hữu cơ xấp xỉ với sự thu hồi  chất hòa tan của cây trồng) trong hai năm liên tiếp và những năm kế tiếp trong tương lai.

Để có được một hợp chất có các đặc tính mong muốn, chỉ cần thu gom và xử lý chất thải của bông bằng Công nghệ sinh học Nano TROY và có thể trở thành cơ sở tuyệt vời để thu được chất mùn cải tạo đất sau hai hoặc ba tháng tích lũy xử lý sinh học.

Chúng ta cũng có thể có kết quả tuyệt vời khi đưa vào đất ít nhất 4 tấn (khô) chất bã trồng trọt cùng với 25 kg Chất ổn định sinh học Bio Aqua Plus chôn dưới bề mặt không quá 20 cm. Sau 90 ngày, bã được chuyển hóa thành mùn nhờ tác động của các enzym và vi sinh vật được đưa vào bằng Công nghệ sinh học Nano TROY.

Thông tin

Menu
error: Content is protected !!